Inschrijven & Lidgeld

 

geldhuisjes

Het lidgeld voor een heel chirojaar bedraagt 50€ per kind. Na het feestweekend betalen nieuwe leden € 35. Het lidgeld moet gestort worden op rekeningnummer: BE09 789-5251328-57 met vermelding "Chiro lidgeld + groep + naam van het kind". Dit lidgeld omvat een inschrijving bij Chiro Nationaal, een ongevallenverzekering en een klein bedrag om de werking draaiende te houden.

Elk jaar moet ieder lid (opnieuw) ingeschreven worden en moet het jaarlijks lidgeld betaald worden.


Wanneer dat gebeurd is, ben je door Chirojeugd Vlaanderen verzekerd en mag je jezelf een trots lid van Chiro Bloemendaal noemen.

 

Hoe maak ik me lid van Chiro Bloemendaal ?

Voor kinderen die al langer in de chiro zitten

Aan het begin van elk jaar komen de nieuwe leiding van uw kind op bezoek bij jullie thuis. Hier worden eventuele veranderingen aan de werking meegedeeld, wordt het algemeen infoboekje en programmaboekje uitgedeeld en wordt de medische fiche van uw kind nagekeken. Wij vinden dit een belangrijk moment, niet enkel omdat zo alle informatie nagekeken en doorgegeven kan worden, maar ook omdat dit een eerste kennismaking is met de leiding van uw kind. Na dit huisbezoek heb je alle verdere informatie om in schrijven, en wordt er verwacht dat het lidsgeld wordt overgeschreven.

Voor nieuwe leden

Als je nieuw in de chiro komt verloopt de inschrijving iets anders. Als je aan het begin van het jaar wil beginnen met chiro stuur je best even een e-mail naar de groepsleiding of volwassen begeleiding. Dan weten we dat we een nieuw lid kunnen verwachten en houden we hier rekening mee. We zullen dan ook laten weten wanneer we kunnen afspreken om het nieuwe lid in te schrijven. Vermits we van nieuwe leden nog geen informatie hebben, verwachten wij dat het nieuwe lid met zijn of haar ouders tussen 13u30 en 13u45 naar de chirolokalen komen. Er is dan altijd leiding aanwezig. Op dit moment zal de leiding je alle informatie geven, een kleine rondleiding door de chiro geven en de medische fiche laten invullen. Het nieuwe lid kan die zondag gewoon al meespelen op de chiro. Als het lidgeld daarna wordt betaald, ben je als nieuw lid officieel ingeschreven.

Als je doorheen het jaar nog wil inpikken en een lid van onze chiro wil worden kan dit ook. Dan stuur je best een mailtje naar de afdelingsleiding van de groep waarin het kind zal zitten (al deze informatie kan je vinden op de leidingspagina). Hierna verloopt het proces hetzelfde. De leiding zal laten weten wanneer er een passend moment is om naar de chiro te komen, alle informatie wordt dan uitgewisseld en het kind kan die dag al meteen meedoen.

Alle nieuwe leden mogen 3 keer proberen voor ze moeten beslissen of ze officieel lid willen worden van Chiro Bloemendaal. We vragen wel om al bij de eerste zondag dat het kind aanwezig is de medische fiche in te vullen. Hierdoor hebben we de nodige gegevens van de ouders en de eventuele medische informatie waar we rekening mee moeten houden. Het lidgeld moet ten laatste na die 3 keer proberen gestort worden.

 

Wat is het lidgeld?

Het lidgeld bedraagt €50 per lid voor een heel jaar en wordt gestort op BE09 789-5251328-57 met vermelding "Chiro lidgeld + groep + naam van het kind". Nieuwe leden die na het feestweekend (begin februari) pas in de chiro stappen betalen nog maar €35.

geldzaken

Het lidgeld wordt deels terugbetaald door sommige mutualiteiten.

 

Wat is er allemaal inbegrepen in dit lidgeld?

Met het lidgeld betalen wij de aansluiting bij Chiro Nationaal. Dit wil zeggen dat elk lid officieel in de chiro zit en daarbij ook verzekerd is. Uw kind is verzekerd tijdens de werking en alle activiteiten (op of buiten het chiroterrein) alsook op de weg van of naar de chiro. Het lidgeld betaalt ook een deel van de werkingskosten van onze chiro. Hiermee kopen wij knutsel- en spelmateriaal aan,verwarmen wij onze lokalen, onderhouden we de lokalen, betalen we water, elektriciteit etc.

Voor sommige activiteiten vragen we een extra bijdrage. Voor de weekends, het bivak, kookzondagen, zondagen waarop we gaan zwemmen etc vragen we een aparte betaling. Dit wordt altijd op voorhand meegedeeld via e-mail en/of het programmaboekje.